Τι είναι το προαιρετικό δημοψήφισμα;

Το δημοψήφισμα είναι ο σημαντικότερος θεσμός (instrument) της άμεσης δημοκρατίας. Ανάλογα με την λειτουργία του μπορεί να πάρει διάφορες μορφές μια εκ των οποίων είναι το προαιρετικό δημοψήφισμα. Μέσω του προαιρετικού δημοψηφίσματος οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποιοδήποτε νόμο θεωρούν δόλιο, άστοχο ή απλά ανεπιθύμητο. Συνέχεια

Advertisements